Nordson Romania
         
      Acasa

    Compania

    Produse

    Contact

 

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A DATELOR PERSONALE [GDPR]

SC BRIO FRESH SRL, avand sediul social in Bistrita, Str. Drumul Cetatii 2F, jud. Bistrita Nasaud, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita sub nr. J06/846/1994, avand CUI RO6510955, este operator de date cu caracter personal. Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de catre BRIO FRESH SRL numai in masura permisa prin Regulamentul General (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, numit in continuare GDPR.

Termeni in intelesul Regulamentului General (UE) 679/2016:

date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 

prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

restrictionarea prelucrarii” inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;

persoana imputernicita de operator ” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;

parte terta” inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal;

consimtamant” al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

BRIO FRESH SRL prelucreaza datele personale colectate exclusiv in temeiul si cu scopul ofertarii produselor si serviciilor prestate, incheierii contractelor de colaborare si pentru asigurarea comunicarii cu beneficiarul produselor si serviciilor contractate.

Prin citirea prezentei Politici de protectia datelor cu caracter personal ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de GDPR, respectiv:

- dreptul la transparenta informatiilor, a comunicarilor si a modalitatilor de exercitare a drepturilor dvs.,
- dreptul la informare si acces la datele dvs. cu caracter personal,
- dreptul la rectificare si dreptul la stergerea datelor,
- dreptul la restrictionarea prelucrarii,
- dreptul la portabilitatea datelor,
- dreptul la opozitie si de a nu fi supus unui procesul decizional individual automatizat,
- dreptul de a va adresa Autoritatii de Supraveghere (ANSPDCP) in caz de incalcare a drepturilor dvs. garantate de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal. 

Pentru exercitarea drepturilor mai sus mentionate sau pentru orice intrebare legata de modul in care datele dumneavoastra sunt utilizate ori daca unele dintre datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata catre BRIO FRESH SRL, Bistrita, Str. Drumul Cetatii 2F, jud. Bistrita Nasaud, in atentia responsabilului cu protectia datelor - sau la adresa de mail briofresh@gmail.com.


in cerere, va rugam sa mentionati daca doriti ca informatiile sa fie comunicate la o anumita adresa (postala sau e-mail) sau printr-un serviciu de curierat care sa asigure ca veti primi personal informatiile. Va rugam sa tineti cont ca, inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea dumneavoastra. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei pentru orice incalcare a drepturilor dumneavoastra privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Informatiile pe care ni le furnizati vor fi utilizate si stocate doar in scopul pentru care le-ati furnizat, pentru a administra, a sprijini si a evalua serviciile noastre, inclusiv pentru a preintampina incalcarea securitatii sistemelor si pentru respectarea legii si a termenilor nostri contractuali.

in acest sens, BRIO FRESH SRL va stoca datele dvs. in conformitate cu Politica de Confidentialitate a Datelor care reglementeaza termene-limita prestabilite si bine documentate pentru diferite categorii de date cu caracter personal, in functie de specificul operatiunilor pentru care sunt necesare.

Mai mult, BRIO FRESH SRL se asigura ca datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile in care sunt prelucrate si de asemenea, se asigura ca perioada pentru care datele cu caracter personal sunt stocate este limitata, iar la implinirea termenelor limita, datele personale nu vor mai fi prelucrate in aceste scopuri.

BRIO FRESH SRL NU VA FURNIZA datele dumneavoastra cu caracter personal ALTOR COMPANII.

Sesizari
in cazul in care considerati ca drepturile nu v-au fost respectate sau ca folosim datele dvs. personale in mod abuziv, aveti dreptul sa depuneti o plangere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. in Romania, datele de contact ale autoritatii de supraveghere pentru protectia datelor sunt urmatoarele:

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti
Telefon: +4 0318 059 211 sau +4 0318 059 212
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Website: www.dataprotection.ro

Fara a va afecta dreptul dvs de a contacta in orice moment autoritatea de supraveghere, va rugam sa ne contactati in prealabil si va promitem ca vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problema pe cale amiabila.

Data: 24.05.2018

 
 
©2019 SC BRIO FRESH SRL Bistrita Nasaud, reprezentanta Nordson Romania. Vopsire in camp electrostatic. Toate drepturile rezervate.
POLITICA COOKIEPOLITICA DE CONFIDENTIALITATE
Web design & optimizare site pentru Google - SANNET®.